חיילים עם מנורת המקדש על אנדרטת מגילת האש

חיילים עם מנורת המקדש על אנדרטת מגילת האש