מבט מתל צובה אל כביש מבשרת צומת הר איתן

מבט מתל צובה אל כביש מבשרת צומת הר איתן