צלמית במוזיאון הכט בחיפה

צלמית במוזיאון הכט בחיפה