תצפית לעמק יזרעאל מגג הכנסייה במוחרקה

תצפית לעמק יזרעאל מגג הכנסייה במוחרקה