פסל אליהו הנביא הורג את נביאי הבעל בקרן הכרמל המוחרקה

פסל אליהו הנביא הורג את נביאי הבעל בקרן הכרמל המוחרקה