אריח קרמיקה ועליו הכתובת שלום על ישראל בעוספיה

אריח קרמיקה ועליו הכתובת שלום על ישראל בעוספיה