מבט אל עוספייה מכיוון דלית אל כרמל

מבט אל עוספייה מכיוון דלית אל כרמל