מחצבות קדומים ליד מרפסת התצפית

מחצבות קדומים ליד מרפסת התצפית